1. Ställer du krav på hållbarhet för dina investeringar?

Du behöver besvara denna fråga.

Text till rådgivningsdokumentation

2. Vilken lägsta nivå av hållbara investeringar önskar du?

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR förordningen ställer krav på finansiella aktörer så som Fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på hur mycket en fond beaktar hållbarhet i sin förvaltning klassificeras den i tre olika kategorier: en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.
Du behöver besvara denna fråga.

3. Vilken minsta andel hållbara investeringar?

{{ vm.answer.minShareSustainable }} %
Du behöver besvara denna fråga.

4. Vilken minsta andel miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU:s taxonomiförordning?

{{ vm.answer.minShareTaxonomy }} %
Du behöver besvara denna fråga.

5. Önskar du välja bort fonder som investerar i bolag som verkar i specifika ifrågasatta sektorer?

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av valda kriterier.
Du behöver besvara denna fråga.
Exkludera investeringar inom:
{{ items.category }}

6. Önskar du att fonderna investerar i bolag som tar särskild hänsyn till negativa hållbarhetskonsekvenser?

Metoden innebär att fonden, vid val avinvestering, bland annat inte ska orsaka betydande skada. Fonden ska också ta hänsyn till hållbarhetsfaktorerna inom ESG, dvs gällande miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Exempel på hållbarhetsfaktorer är utsläpp, jämställdhet och korruption.
Du behöver besvara denna fråga.
Ta hänsyn till hållbarhetsindikatorer inom:
{{ items.category }}

Hållbarhetspreferenser

Lägsta artikelnivå: {{ vm.result.answer.desiredLevelOfSustainableInvestments | answerArticle }}
Minsta andel hållbara investeringar: {{ vm.result.answer.minShareSustainable }} %
Minsta andel linjerade investeringar med EU-taxonomin: {{ vm.result.answer.minShareTaxonomy }} %
Exkludera sektorer: {{ vm.result.answer.exclude | answerList: vm.settings.exclusions }}
Tar särskild hänsyn till negativa hållbarhetskonsekvenser: {{ vm.result.answer.consider | answerList: vm.settings.considerations }}
Fonder ({{ vm.answer.selectedFunds.length>0 ? vm.answer.selectedFunds.length+' '+( vm.answer.selectedFunds.length==1?'vald':'valda')+' av ' : ''}}{{ vm.result.fundsMatched ||0 }})
Portföljer ({{ vm.answer.selectedPortfolios.length>0 ? vm.answer.selectedPortfolios.length+' '+( vm.answer.selectedPortfolios.length==1?'vald':'valda')+' av ' : ''}}{{ vm.result.numPortfolios }})
Lämplighetsförklaring

Matchat {{ vm.result.fundsMatched }} av {{ vm.result.fundsTotal }} fonder {{ vm.settings.hasAnswerBeenUpdated ? 'efter ändrat svar' : ''}}

Det finns inga fonder som matchar hållbarhetspreferenserna.
Logo Fondnamn Fondbolag ISIN Artikel Fakta Välj
{{ fund.name }}
{{ fund.data.companyName }} {{ fund.isin }} Artikel {{ fund.article }}
  • {{ reason.msg }}
Du behöver logga in för att kunna matcha mot fondportföljer.
Skapa egna portföljer eller välj färdiga portföljer som din arbetsgivare eller förmedlarorganisation har skapat.

Matchning mot fondportföljer

{{ plattform.name }}

{{ p.name }}

Visa Göm
{{ instr.name }} {{ instr.distr }} %
Matchar portfölj:
Ja
Nej
Faktablad:
Ladda ner {{ p.factsheetsAvalible != p.instruments.length ? '('+p.factsheetsAvalible+'/'+p.instruments.length+')' : 'alla' }}
Du behöver logga in för att kunna generera en lämplighetsförklaring.

Text till rådgivningsdokumentation